Gyakran Ismételt Kérdések

Utasbiztosítás és Storno Kombi biztosítás legkorábban az utazás kezdetét megelőzően 365 nappal, Storno Basic biztosítás pedig legkorábban az utazás kezdetét megelőzően 550 nappal köthető meg.

Gyermekkedvezmény 18 éven aluli gyermek részére vehető igénybe. A kedvezmény igénybevétele esetén az A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás részen kívüli szolgáltatások limitjei feleződnek.

Biztosított járműnek minősül a biztosítási kötvényen meghatározott rendszámú, a kockázatviselés első napján a gyártási évtől számítva 12 évesnél nem idősebb gépjármű.

Biztosított gépjármű kizárólag az érvényes forgalmi engedélye alapján az alábbi kategóriákba sorolható gépjármű, vagy az általa vontatott vontatmány lehet:

– az a motorkerékpár, személy- és tehergépjármű, amely a hatályos jogszabályok szerint ‘A’ vagy ‘B’ kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető,

– a forgalmi engedélyben engedélyezett szállítható személyek száma legfeljebb 9 fő.

Vontatmány csak abban az esetben minősül Biztosított járműnek, amennyiben az azt vontató gépjármű ugyanazon biztosítási szerződés keretében Biztosított gépjárműnek minősül. (A fizetendő biztosítási díj járművenként kerül meghatározásra, ezért a gépjárműre és vontatmányára két járműnek megfelelő biztosítási díj megfizetése szükséges.)

Hegymászásnak minősül a hegyvidéken történő túrázás, amennyiben annak során a Biztosított a kijelölt turistaútról letér, vagy az útviszonyok speciális felszerelés használatát indokolják (pl. kötélbiztosítás, hágóvas, jégcsákány stb.). Hegymászásnak minősül továbbá a Klettersteig („via Ferrata”) típusú útvonalakon, valamint a 3.500 méter tengerszint feletti magasság fölött történő túrázás.

Hegymászásra vonatkozóan a biztosító kockázatviselése kizárólag a földrajzi Európa területére (kivéve a Szovjetunió utódállamainak területét) terjed ki, Sport-Extra pótdíj megfizetése esetén.

Igen. A csoporton belül a felnőtt kísérők a teljes csoport létszáma alapján meghatározott sávos csoportos tarifával köthetnek biztosítást , a gyermekek pedig az egyéni biztosítás napidíjának 50%-áért (gyermekkedvezmény).

A sí és snowboard az EUB feltételei szerint extrém sportnak minősül. Hagyományos termékeink kizárólag Sport Plusz kiegészítő megkötése esetén nyújtanak fedezetet síelésre illetve snowboardozásra. Javasoljuk Télisport termékeink (Sí Extra, Sí Profi vagy Sí Sztár) megkötését, melyek további kiegészítő szolgáltatásokat tartalmaznak a téli sportok kedvelői számára (síbérlet visszatérítés, sí- és snowboard-felszerelés biztosítása).

Nincs naptárhoz kötve, hiszen e termékeknek az érvényessége a kockázatviselés megkezdésétől (biztosítás megkötésétől) egy évig érvényes.

Európa alatt a következő országok földrajzi Európához tartozó részét kell érteni: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország (Kanári-szigetek is), Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán. Európának minősül továbbá a következő országok teljes területe: Ciprus, Egyiptom, Marokkó, Törökország, Tunézia, Izrael.

Az Autó Extra terülheti hatálya a következő országok földrajzi Európa területéhez tartozó részére terjed ki: Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Ukrajna, Törökország, Vatikánváros.

A terhességre vonatkozóan a biztosító csak a sürgősségi terhességi és szülészeti ellátás költségeit téríti meg, legfeljebb a terhesség 24. hetének végéig. A biztosítás terhességi rutinvizsgálatokra és terhesgondozásra NEM vonatkozik.

(a) ékszerek, nemesfémek, drágakövek, féldrágakövek, vagy ezeket alkotórészként, illetve alapanyagként tartalmazó vagyontárgyak,

(b) készpénz vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszközök (pl. bank-, vagy hitelkártya, stb.), illetve takarékbetétkönyv, vagy bármilyen értékpapír alapján érvényesíthető pénzkövetelések,

(c) szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványok, kártyák (pl. síbérlet, mobiltelefon feltöltő kártya, belépőjegyek),

(e) menetjegy, és okmányok (az 1.(1) (c) pontban felsorolt útiokmányok kivételével),

(f) nemes szőrme, művészeti tárgyak, azonos funkciójú tárgyakból álló gyűjtemények, művészeti gyűjtemények,

(g) bármely jármű, vagy szállítóeszköz illetve ezek alkatrészei, tartozékai vagy felszerelési tárgyai (pl. autó-tetőcsomagtartó, tetőbox, utánfutó, autórádió,-magnó,-CD lejátszó, motoros csomagtároló doboz),

(h) sporteszközök, kivéve Tengerpart, Air Holiday, Télisport termékek és Sport Extra kiegészítő szolgáltatás esetén a Szolgáltatás-táblázatban és a Poggyászbiztosítás fejezetben meghatározott kereteken belül,

(i) fegyver és lőszer, hangszerek, bútorok, műfog, műfogsor, fogszabályzó,

(j) bármilyen jellegű és méretű számítástechnikai eszköz (pl. laptop, notebook, palmtop stb.) és tartozékaik, kivéve a hordozható számítógépek a Szolgáltatás-táblázatban „laptop-biztosítás”-ra vonatkozóan meghatározott biztosítási összegig,

(k) kulcs, elektromos távirányító,

(l) élelmiszerek, italok, dohányáruk és dohányzáshoz kapcsolódó eszközök (pl. pipa, szivarvágó, öngyújtó stb.),

(m) munkavégzés céljára szolgáló eszközök, áruminták

(n) kereskedelmi mennyiségben, illetve a Biztosított személyi szükségleteit meghaladó mennyiségben szállított dolgok.

Biztosítási eseménynek minősül, ha a Biztosított a légitársaságnál saját nevére szólóan szabályszerűen feladott útipoggyászát külföldön az adott légi járat megérkezésekor késve kapja kézhez, és a késés tényét a megérkezést követő legfeljebb 2 órán belül a fuvarozó légitársaság képviselőjének írásban bejelenti. Az útipoggyász légitársaság kezelésében történő eltűnése (poggyászkésedelemre vonatkozó biztosítás szempontjából) nem minősül biztosítási eseménynek.

Figyelem! A szolgáltatást csak az Air Holiday termékek és az Európa Kártya tartalmazzák! A Magyarországra történő hazautazás során, Magyarországon késve kézhez vett útipoggyászra vonatkozóan a biztosítások nem tartalmaznak szolgáltatást.

A légi út során, a légitársaság kezelésében, az utas által, nevére szólóan feladott poggyászának eltűnéséért a fuvarozó légitársaság tartozik felelősséggel. Ilyen esetben az utas a repülőtéren, a tranzit területen található Lost & Found pultnál tesz bejelentést arról, hogy a járat érkezésekor poggyászát nem tudta átvenni. A bejelentés alapján megkezdődik a poggyász meghatározott ideig tartó keresése. Amennyiben a keresés eredménytelen, az utasnak kell kártérítési igényt benyújtani a légitársasághoz. A poggyász keresésének időtartamát, a kárigény benyújtásának módját és határidejét a hatályos jogszabályok és a fuvarozó légitársasággal kötött utazási szerződés/feltételek rögzítik. Az ilyenkor szükséges tennivalók lebonyolítását jelentősen megkönnyíti, ha az utas a repülőjegy megvásárlása előtt tájékozódik az utazási szerződés feltételeiről!

Ebben az esetben Biztosítónk szolgáltatása legfeljebb a személyszállító által meg nem térített útipoggyász-kárra terjed ki, kizárólag akkor, ha a személyszállító cég a károkozásra vonatkozó felelősségét írásban elismerte és a hatályos jogszabályok és az utazási szerződés szerinti kártérítést a Biztosított részére igazoltan megtérítette. Először minden esetben a fuvarozó nyújt kártérítést, Biztosítónk szolgáltatása csak ezután következik.

Az Orosz Föderáció budapesti konzulátusa által kiadott igazolás alapján cégünk biztosításai megfelelőek a vízumigényléshez az Orosz Föderáció területére.

Website Security Test