Gyakran Ismételt Kérdések

Elfogadják-e az Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosításait vízum-ígényléskor az Orosz Föderáció területére?

Az Orosz Föderáció budapesti konzulátusa által kiadott igazolás alapján cégünk biztosításai megfelelőek a vízumigényléshez az Orosz Föderáció területére.

Mi a teendő, ha az utazás során a személyszállító cég (pl. légitársaság) kezelésében tűnik el az útipoggyász?

A légi út során, a légitársaság kezelésében, az utas által, nevére szólóan feladott poggyászának eltűnéséért a fuvarozó légitársaság tartozik felelősséggel. Ilyen esetben az utas a repülőtéren, a tranzit területen található Lost & Found pultnál tesz bejelentést arról, hogy a járat érkezésekor poggyászát nem tudta átvenni. A bejelentés alapján megkezdődik a poggyász meghatározott ideig tartó keresése. Amennyiben a keresés eredménytelen, az utasnak kell kártérítési igényt benyújtani a légitársasághoz. A poggyász keresésének időtartamát, a kárigény benyújtásának módját és határidejét a hatályos jogszabályok és a fuvarozó légitársasággal kötött utazási szerződés/feltételek rögzítik. Az ilyenkor szükséges tennivalók lebonyolítását jelentősen megkönnyíti, ha az utas a repülőjegy megvásárlása előtt tájékozódik az utazási szerződés feltételeiről!

Ebben az esetben Biztosítónk szolgáltatása legfeljebb a személyszállító által meg nem térített útipoggyász-kárra terjed ki, kizárólag akkor, ha a személyszállító cég a károkozásra vonatkozó felelősségét írásban elismerte és a hatályos jogszabályok és az utazási szerződés szerinti kártérítést a Biztosított részére igazoltan megtérítette. Először minden esetben a fuvarozó nyújt kártérítést, Biztosítónk szolgáltatása csak ezután következik.

Általános teendők – csomagtérbe feladott – légipoggyász eltűnése esetén:

 • a repülőtéren tegyen bejelentést a repülőtéri poggyász-kezelő cégnél (pl. „Lost & Found”), és kérjen jegyzőkönyvet
 • amennyiben a repülőtér elhagyása után észlelte a kárt, akkor érdeklődjön az Ön légijáratát üzemeltető légitársaság ügyfélszolgálatánál telefonon vagy személyesen a kárbejelentés módjáról
 • ha később a légitársaság, illetve a biztosító felé kárigényt szeretne benyújtani, akkor várhatóan szüksége lesz az alábbi dokumentumokra, így ezeket kérjük, feltétlenül őrizze meg:
  • repülőjegy
  • poggyászcímke
  • beszállókártya
 • vásárlásra vonatkozó bizonylatok – amennyiben valamely többletköltség visszatérítésére tart igényt
 • jegyzőkönyv illetve a bejelentés másolata a – repülőtéren vagy a légitársaság felé tett – kárbejelentésről
 • a biztosító felé ezen kívül: biztosítási kötvény
 • a repülőtéri bejelentést követőenmiután Ön a csomagját átvette, vagy visszajelzést kapott arról, hogy azt eltűntnek nyilvánították – a biztosítási szerződésében szereplő szolgáltatásokra vonatkozóan Ön fordulhat közvetlenül a biztosító felé szolgáltatási igényével
 • ha Ön a légitársaság felé közvetlenül nyújtott be szolgáltatási igényt, akkor a légitársasági kárrendezés lezárását követően – amennyiben a teljes kár nem térült meg – fordulhat a biztosító felé szolgáltatási igényével

 

Kérdéses esetben kérjük, tanulmányozza át az Ön biztosítási szerződéséhez tartozó biztosítási feltételekben található részletes szolgáltatás-leírásokat, biztosítási összegeket és a teljesítés feltételeit is! A biztosítónak abban az esetben áll fenn a szolgáltatási kötelezettsége amennyiben az Ön szerződése tartalmaz az adott eseményre vonatkozó szolgáltatást.

Figyelem! A szolgáltatást csak az Éves Bérletek és a Repülő Plusz kiegészítővel megkötött biztosítások tartalmazzák!

Mi minősül poggyászkésedelemnek?

Biztosítási eseménynek minősül, ha a Biztosított a légitársaságnál saját nevére szólóan szabályszerűen feladott útipoggyászát külföldön az adott légi járat megérkezésekor késve kapja kézhez, és a késés tényét a megérkezést követő legfeljebb 2 órán belül a fuvarozó légitársaság képviselőjének írásban bejelenti. Az útipoggyász légitársaság kezelésében történő eltűnése (poggyászkésedelemre vonatkozó biztosítás szempontjából) nem minősül biztosítási eseménynek.

Figyelem! A szolgáltatást csak az Éves Bérletek és a Repülő Plusz kiegészítővel megkötött biztosítások tartalmazzák! A Magyarországra történő hazautazás során, Magyarországon késve kézhez vett útipoggyászra vonatkozóan a biztosítások nem tartalmaznak szolgáltatást.

Mely tárgyak nem minősülnek útipoggyásznak?

(a) ékszerek, nemesfémek, drágakövek, féldrágakövek, vagy ezeket alkotórészként, illetve alapanyagként tartalmazó vagyontárgyak, nemes szőrme, művészeti tárgyak, azonos funkciójú tárgyakból álló gyűjtemények, művészeti gyűjtemények, fegyver és lőszer, bútorok, műfog, műfogsor, fogszabályzó, kulcs, elektromos távirányító, készpénz vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszközök használatával, illetve takarékbetétkönyv, vagy bármilyen értékpapír alapján érvényesíthető pénzkövetelések, valamint szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványok, kártyák (pl. síbérlet, mobiltelefon feltöltő kártya, belépőjegyek), menetjegy, és okmányok (az 1.(1) (c) pontban felsorolt útiokmányok kivételével), élelmiszerek, italok, dohányáruk és dohányzáshoz kapcsolódó eszközök (pl. pipa, szivarvágó, öngyújtó stb.), munkavégzés céljára szolgáló eszközök, áruminták, háztartási gépek, valamint kereskedelmi mennyiségben, illetve a Biztosított személyi szükségleteit meghaladó mennyiségben szállított dolgok,

(b) bármely jármű, vagy szállítóeszköz illetve ezek alkatrészei, tartozékai vagy felszerelési tárgyai (pl. autó-tetőcsomagtartó, tetőbox, utánfutó, autórádió,-magnó,-CD lejátszó, motoros csomagtároló doboz),

(c) sporteszközök, kivéve Tengerpart, Repülős, Télisport termékek és Sport Plusz kiegészítő szolgáltatás esetén a Szolgáltatás-táblázatban és a Poggyászbiztosítás fejezetben meghatározott kereteken belül,

(d) bármilyen jellegű és méretű számítástechnikai eszköz és tartozékaik, kivéve a hordozható számítógépek a Szolgáltatás-táblázatban „hordozható számítógép-biztosítás”-ra vonatkozóan meghatározott biztosítási összegig.

(e) menetjegy, és okmányok (az 1.(1) (c) pontban felsorolt útiokmányok kivételével),

(f) nemes szőrme, művészeti tárgyak, azonos funkciójú tárgyakból álló gyűjtemények, művészeti gyűjtemények,

(g) bármely jármű, vagy szállítóeszköz illetve ezek alkatrészei, tartozékai vagy felszerelési tárgyai (pl. autó-tetőcsomagtartó, tetőbox, utánfutó, autórádió,-magnó,-CD lejátszó, motoros csomagtároló doboz),

(h) sporteszközök, kivéve Tengerpart, Air Holiday, Télisport termékek és Sport Extra kiegészítő szolgáltatás esetén a Szolgáltatás-táblázatban és a Poggyászbiztosítás fejezetben meghatározott kereteken belül,

(i) fegyver és lőszer, hangszerek, bútorok, műfog, műfogsor, fogszabályzó,

(j) bármilyen jellegű és méretű számítástechnikai eszköz (pl. laptop, notebook, palmtop stb.) és tartozékaik, kivéve a hordozható számítógépek a Szolgáltatás-táblázatban „laptop-biztosítás”-ra vonatkozóan meghatározott biztosítási összegig,

(k) kulcs, elektromos távirányító,

(l) élelmiszerek, italok, dohányáruk és dohányzáshoz kapcsolódó eszközök (pl. pipa, szivarvágó, öngyújtó stb.),

(m) munkavégzés céljára szolgáló eszközök, áruminták

(n) kereskedelmi mennyiségben, illetve a Biztosított személyi szükségleteit meghaladó mennyiségben szállított dolgok.

Terhesség esetén milyen biztosítás köthető?

A terhességre vonatkozóan a biztosító csak a sürgősségi terhességi és szülészeti ellátás költségeit téríti meg, legfeljebb a terhesség 24. hetének végéig. A biztosítás terhességi rutinvizsgálatokra és terhesgondozásra NEM vonatkozik.

Mi minősül Európának az utasbiztosításokban, ahová nem kell pótdíjat fizetni?

A következő országok földrajzi Európához tartozó területei: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

Továbbá a földrajzi Európán kívül fekvő területek közül kizárólag: Kanári-szigetek, Madeira, Azori-szigetek, Ciprus, Egyiptom, Marokkó, Törökország ázsiai területei, Tunézia, Izrael.

Az Autó Plusz terülheti hatálya a következő országok földrajzi Európa területéhez tartozó részére terjed ki: Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Ukrajna, Törökország, Vatikánváros.

Éves Bérletet januárban érdemes megkötni?

Nincs naptárhoz kötve, hiszen e termékeknek az érvényessége a kockázatviselés megkezdésétől (biztosítás megkötésétől) egy évig érvényes.

Síelés és snowboard esetén kell-e pótdíjat, kiegészítő Sport Plusz Biztosítást kötni?

A sí és snowboard az EUB feltételei szerint extrém sportnak minősül. Hagyományos termékeink kizárólag Sport Plusz kiegészítő megkötése esetén nyújtanak fedezetet síelésre illetve snowboardozásra. Javasoljuk Télisport termékeink (Télisport Szimpla, Télisport Normál, Télisport Ász) megkötését, melyek további kiegészítő szolgáltatásokat tartalmaznak a téli sportok kedvelői számára (síbérlet visszatérítés, sí- és snowboard-felszerelés biztosítása).

Felnőtt kísérővel utazó, iskolás gyermekcsoport kaphat-e gyermekkedvezményt?

Igen. A csoporton belül a felnőtt kísérők a teljes csoport létszáma alapján meghatározott sávos csoportos tarifával köthetnek biztosítást , a gyermekek pedig az egyéni biztosítás napidíjának 50%-áért (gyermekkedvezmény).

Mi minősül az utazási feltételek szerint hegymászásnak?

Hegymászásnak minősül a hegyvidéken történő túrázás, amennyiben annak során a Biztosított a kijelölt turistaútról letér, vagy az útviszonyok speciális felszerelés használatát indokolják (pl. kötélbiztosítás, hágóvas, jégcsákány stb.). Hegymászásnak minősül továbbá a Klettersteig („via Ferrata”) típusú útvonalakon, valamint a 3.500 méter tengerszint feletti magasság fölött történő túrázás.

Hegymászásra vonatkozóan a biztosító kockázatviselése kizárólag a földrajzi Európa területére (kivéve a Szovjetunió utódállamainak területét) terjed ki, Sport Plusz pótdíj megfizetése esetén.

Milyen járművekre köthető meg az Autó Plusz biztosítás?

Biztosított járműnek minősül a biztosítási kötvényen meghatározott rendszámú, a kockázatviselés első napján a gyártási évtől számítva 15 évesnél nem idősebb gépjármű.
Biztosított gépjármű kizárólag az érvényes forgalmi engedélye alapján az alábbi kategóriákba sorolható gépjármű, vagy az általa vontatott vontatmány lehet:
– az a motorkerékpár, amely a hatályos jogszabályok szerint ‘A’ vagy ‘B’ kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető,
– az a személy- vagy tehergépjármű, amely a hatályos jogszabályok szerint „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető, és forgalmi engedélyben engedélyezett szállítható személyek száma legalább 4, de legfeljebb 9 fő.
Vontatmány csak abban az esetben minősül Biztosított járműnek, amennyiben az azt vontató gépjármű ugyanazon biztosítási szerződés keretében Biztosított gépjárműnek minősül. (A fizetendő biztosítási díj járművenként kerül meghatározásra, ezért a gépjárműre és vontatmányára két járműnek megfelelő biztosítási díj megfizetése szükséges.)

Mikor veheti igénybe egy gyermek a gyermekkedvezményt?

Gyermekkedvezmény 18 éven aluli gyermek részére vehető igénybe. A kedvezmény igénybevétele esetén az A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás részen kívüli szolgáltatások limitjei feleződnek.

Utazás előtt mikor köthető meg legkorábban a biztosítás?

Utasbiztosítás és Storno Kombi biztosítás legkorábban az utazás kezdetét megelőzően 365 nappal, Storno Basic biztosítás pedig legkorábban az utazás kezdetét megelőzően 550 nappal köthető meg.

Mit kell tudni a bankkártyás fizetésről?

Információ bankkártyás fizetésről!

A www.eub.hu weboldalon található szerződéskötő rendszerek működtetése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az Európai Utazási Biztosító Zrt. áll helyt.