A kárbejelentés menete

A kárbejelentés módja, a bejelentési kötelezettség

(Figyelem! Az alábbi információk tájékoztató jellegűek! Az Ön szerződésére vonatkozó részletes szabályok a szerződés részét képező biztosítási feltételekben találhatóak!)

a.) Betegségi, baleseti és gépjárműkárok (Autó Plusz csomag) esetén

A biztosítási esemény bekövetkezését be kell jelenteni a lehető legrövidebb időn belül az EUB-Assistance felé:

+36-1-465-3666

Gépjármű-segítségnyújtás esetén a biztosítási fedezet kizárólag az EUB-Assistance szervezésében történő szolgáltatásokra terjed ki.

A Biztosító legfeljebb 150 EUR összegig vállalja a betegség vagy baleset esetén felmerült szolgáltatások megtérítését, amennyiben azok nem az EUB-Assistance szervezésében, vagy az EUB-Assistance előzetes jóváhagyása nélkül lettek igénybe véve. Gépjármű-segítségnyújtás esetén a biztosítási fedezet kizárólag az EUB-Assistance szervezésében történő szolgáltatásokra terjed ki.

b.) Utazásképtelenség esetén

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén az utazás lemondását – az utazási iroda értesítése mellett – azonnal jelezni kell az EUB-Assistance felé az alábbi telefonszámon:

EUB-Assistance: +36 1 465-3666

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

Útlemondási károk bejelentési módjáról az utazási irodánál, a szükséges dokumentumokról a Benyújtandó dokumentumok menüpontban vagy a biztosítási feltételek alapján tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti bejelentés nem egyenértékű a szolgáltatási igény benyújtásával!

c.) Poggyászkár esetén

A poggyászban keletkezett kárt a káresemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban kell egyidejűleg bejelenteni és benyújtani a Biztosító alábbi címére:
1132 Budapest, Váci út 36-38.

d.) Air Assistance

Légipoggyász és Légijárat késés esetén – Általános tájékoztatás

A www.eub.hu weboldalon található szerződéskötő rendszerek működtetése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az Európai Utazási Biztosító Zrt. áll helyt.