EUB-Assistance

24 órás segítségnyújtás

Ha külföldi tartózkodása során segítségre van szüksége, kérjük, a biztosítási esemény bekövetkezését követően lehetőleg azonnal, de legfeljebb 24 órán belül hívja az EUB-Assistance segélyhívó telefonszámát, feltéve, hogy a bejelentés objektív lehetősége fennáll! Akadályoztatás esetén az akadály elhárultát követően haladéktalanul tegye meg a bejelentést, hogy a kárral kapcsolatos minden lényeges körülmény megismerhető legyen.

Segélyvonal: +36 1 465 3666

Ha termékeinkkel, szerződésével vagy kárrendezéssel kapcsolatos kérdése van, kérjük, ne ezt a számot hívja, hanem keressen minket ezeken az elérhetőségeken >>

A www.eub.hu weboldalon található szerződéskötő rendszerek működtetése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az Európai Utazási Biztosító Zrt. áll helyt.