Jogszabályok

2013. évi CXXXIX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi CII. törvény
a biztosítási adóról

2005. évi XXV. törvény
a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

Totális embargó alatt álló és átfogóan szankcionált országok listája 2022.12.01.

A www.eub.hu weboldalon található szerződéskötő rendszerek működtetése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az Európai Utazási Biztosító Zrt. áll helyt.