Fontos információk

FONTOS INFORMÁCIÓK A BEONTRIPS KFT. UTAZÁSI SZERZŐDÉSEINEK KÁRTÉRÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A Beontrips Kft. utazási szolgáltató az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál rendelkezik vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással.

Az érintett utazási iroda vonatkozásában az utazási irodák felügyeletét ellátó Budapest Főváros Kormányhivatala hatósági eljárást indított, illetve folytat le. Az eljárás eredményeként a Fővárosi Kormányhivatal jogosult az adott utazási szolgáltató vonatkozásában az engedélyt megadni a biztosító részére, hogy utólag visszatérítse az utasok által már befizetett előlegeket és részvételi díjakat a jogszabályban előírt esetekben és összegig.

Kárrendezés
Az elmaradt utazás (utazási csomag) részvételi díjára vonatkozó igénybejelentés egyszerűen és gyorsan a https://eub.hu/online-karbejelentes/online kárbejelentő felületen tehető meg az alábbi dokumentumok csatolásával:

Postai és személyes bejelentés:
Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1132 Budapest, Váci út 36-38.

Nyitvatartás:
H-K-SZ-P: 8:00 -16:00, CS: 8:00-17:00

Az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően, adatkérésünk kizárólag a biztosító szolgáltatásának teljesítése szempontjából releváns adatokra irányul. Ha a beküldendő iratok tartalmaznak olyan adatokat, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez nem szükségesek, úgy kérjük, gondoskodjon azok kitakarásáról. A biztosító adatkezelési tájékoztatója: https://eub.hu/adatvedelem.pdf

Tisztelettel,
Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
www.eub.hu

A www.eub.hu weboldalon található szerződéskötő rendszerek működtetése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az Európai Utazási Biztosító Zrt. áll helyt.